Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects of water flow regulation on ecosystem functioning in a Mediterranean river network assessed by wood decomposition