Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Effects on activated sludge bacterial community exposed to sulfamethoxazole