Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

El Nino Southern Oscillation and climate trends impact reservoir water quality