Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Electrocatalytic removal of persistent organic contaminants at molybdenum doped manganese oxide coated TiO2 nanotube-based anode