Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Elimination of drugs of abuse and their toxicity from natural waters by photo-Fenton treatment