Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Emerging and historical halogenated flame retardants in fish samples from Iberian rivers