Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Emerging organic contaminants in groundwater in Spain: A review of sources, recent occurrence and fate in a European context