Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Enantiomeric-selective determination of pyrethroids: application to human samples