Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Energy limitation or sensitive predators? Trophic and non-trophic impacts of wastewater pollution on stream food webs