Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Enhanced methane production kinetics by graphene oxide in fed-batch tests