Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Enhanced Toxicity of Bisphenols Together with UV Filters in Water: Identification of Synergy and Antagonism in Three-Component Mixtures