Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Enhancement of biological nutrient removal process with advanced process control tools in full-scale wastewater treatment plant