Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ENVIRONMENTAL DECISION SUPPORT SYSTEMS BASED ON MODELS AND MODEL-BASED REASONING