Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Environmental distribution of PAHs in pine needles, soils, and sediments