Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Environmental stressors as a driver of the trait composition of benthic macroinvertebrate assemblages in polluted Iberian rivers