Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Equilibrium and kinetic studies of the adsorption of antibiotics from aqueous solutions onto powdered zeolites