Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

EU Nitrates Directive, from theory to practice: Environmental effectiveness and influence of regional governance on its performance