Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Eutrophication and geochemistry drive pelagic calcite precipitation in lakes