Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Evaluating death and activity decay of Anammox bacteria during anaerobic and aerobic starvation