Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Evaluation of bed load transport formulae in a large regulated gravel bed river: The lower Ebro (NE Iberian Peninsula)