Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Evaluation of different practices to estimate construction inventories for life cycle assessment of small to medium wastewater treatment plants