Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Evaluation of the effect of glycerol supplementation on the anaerobic digestion of real municipal solid waste in batch mode