Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Evaluation of the phototransformation of the antiviral zanamivir in surface waters through identification of transformation products