Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Evaluation of two rapid ultrafiltration-based methods for SARS-CoV-2 concentration from wastewater