Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Expanding the Scope of Nanobiocatalysis and Nanosensing: Applications of Nanomaterial Constructs