Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Exploring alternatives to reduce economical costs associated with FNA pre-treatment of waste activated sludge