Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Exploring current tendencies in techniques and materials for immobilization of laccases – A review