Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Exploring GHG emissions in the mainstream SCEPPHAR configuration during wastewater resource recovery