Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Exposure to polystyrene nanoplastics induces an anxiolytic-like effect, changes in antipredator defensive response, and DNA damage in Swiss mice