Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Extreme weather events threaten biodiversity and functions of river ecosystems: evidence from a meta-analysis