Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Facile C-H Bond Cleavage via a Proton-Coupled Electron Transfer Involving a C-H center dot center dot center dot Cu-II Interaction