Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Faecal microbiota and antibiotic resistance genes in migratory waterbirds with contrasting habitat use