Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fate and Removal of Pharmaceuticals in CAS for Water and Sewage Sludge Reuse