Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fate of N-nitrosodimethylamine and its precursors during a wastewater reuse trial in the Llobregat River (Spain)