Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fate of pharmaceuticals and antibiotic resistance genes in a full-scale on-farm livestock waste treatment plant