Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fate of pharmaceuticals in the Ebro River Delta region: The combined evaluation of water, sediment, plastic litter, and biomonitoring