Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Feasibility of vertical ecosystem for sustainable water treatment and reuse in touristic resorts