Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Field validation of a new low-cost method for determining occurrence and duration of combined sewer overflows