Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

First determination of high levels of organophosphorus flame retardants and plasticizers in dolphins from Southern European waters