Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

First evidence of environmental bioaccumulation of pharmaceuticals on adult native anurans (Rhinella arenarum) from Argentina