Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

First inter-laboratory comparison exercise for the determination of anticancer drugs in aqueous samples