Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

First report of pyrethroid bioaccumulation in wild river fish: A case study in Iberian river basins (Spain)