Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

FLOOD DISTURBANCE EFFECTS ON BENTHIC DIATOM ASSEMBLAGE STRUCTURE IN A SEMIARID RIVER NETWORK