Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Flow intermittency decreases nestedness and specialisation of diatom communities in Mediterranean rivers