Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Flow regulation increases food-chain length through omnivory mechanisms in a Mediterranean river network