Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fluvial biofilms exposed to desiccation and pharmaceutical pollution: New insights using metabolomics