Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Forecasting water temperature in lakes and reservoirs using seasonal climate prediction