Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Forestry affects the abundance of Phormidium-dominated biofilms and the functioning of a New Zealand river ecosystem