Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Forward osmosis as concentration process: Review of opportunities and challenges