Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fouling propensity of novel TFC membranes with different osmotic and hydraulic pressure driving forces